Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:33:20
Tuần 65 - 66

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Indesign CC (10)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

    CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Tạp chí (1)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Indesign CC (11)

GV: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

    CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Tạp chí (2)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Indesign CC

Thi kết thúc môn

     CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Lớp nghỉ

 

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Indesign CC (4)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-03-2019

Indesign CC (7)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Indesign CC (5)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

22-03-2019

Indesign CC (6)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.