Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:06:45
Tuần 43 - 44

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Kỹ thuật in (8)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Marketing (2)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Marketing (3)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Marketing (1)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Marketing (4)

GV: Trần Mai Khánh Linh

CL8, Lầu 9

  

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

C.I.P (2)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

C.I.P (4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

C.I.P (3)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

Môn Ý tưởng sáng tạo tạm nghỉ GV bệnh, học lại ngày 01-11-2018

 

THỨ TƯ

24-10-2018

C.I.P (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.