Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Chủ nhật, 20/01/2019 - 06:39:12
Tuần73 - 74 Tuần 75 - 76

18Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

TK Website (14)

Gv: LưuTiếnKhuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

 

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

TK Website (15)

Gv: LưuTiếnKhuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

  

 

 

 

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần73]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-01-2019

Copywrite (3)

GV: Ths. LêThịBích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

23-01-2019

Copywrite(4)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

06-02-2019

 

THỨ SÁU

25-01-2019

TK Lịch thiệp (5)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-02-2019

 

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-01-2019

NGHỈ TẾT

 

 

THỨ HAI

11-02-2019

NGHỈ TẾT

 

THỨ TƯ

30-01-2019

 

 

THỨ TƯ

13-02-2019

 

THỨ SÁU

01-02-2019

 

 

THỨ SÁU

15-02-2019

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.