Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 08/12/2018 - 10:50:03
Tuần 67 - 68

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

TK Poster (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Poster sau 1 tuần

17-12-2018

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-12-2018

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

12-12-2018

TK Lịch thiệp (1)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

Nộp bài TK Bao bì cho TT Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

19-12-2018

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

TK bao bì (3)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Brochure Catalogue cho TT Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

17-12-2018

TK bao bì (6)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

12-12-2018

TK bao bì (4)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-12-2018

TK bao bì (7)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

14-12-2018

TK bao bì (5)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-12-2018

TK bao bì (8)

Gv: Ths Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.