Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 05/01/2019 - 12:32:33
Tuần 71 - 72

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

TK Website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-01-2019

TK Website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

THỨ BA

08-01-2019

TK Website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ BA

15-01-2019

TK Website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

TK Website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

TK Website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

TK Website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

TK Website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-01-2019

Nghỉ

 

THỨ HAI

14-01-2019

Copywrite (2)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

09-01-2019

TK Lịch thiệp (4)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-01-2019

TK Lịch thiệp (5)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

11-01-2019

Copywrite (1)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-01-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.