Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Chủ nhật, 23/12/2018 - 11:13:32
Tuần 69 - 70

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

TK Website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

TK Website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-01-2019

TK Website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

28-12-2018

TK Website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài TK Lịch thiệp cho TT Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

04-01-2019

TK Website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-12-2018

TK Bao bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Bao bì sau 1 tuần 02-01-2019

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

31-12-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

26-12-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

02-01-2019

TK Lịch thiệp (2)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Bao bì cho TT Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

THỨ SÁU

28-12-2018

TK Lịch thiệp (1)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-01-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.