Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:38:12
Tuần 79 - 80

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Tạp chí (5)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ HAI

11-03-2019

Nghỉ

THỨ TƯ

06-03-2019

Tạp chí (6)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

13-03-2019

Tạp chí (7)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Portfolio (2)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Portfolio (3)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

Tạp chí (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

Thiết kế giao diện web (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

Tạp chí (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

Thiết kế giao diện web (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

Thiết kế giao diện web (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.