Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 16/03/2019 - 10:29:59
Tuần 81 - 82

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Portfolio (4)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ HAI

25-03-2019

Nộp bài Portfolio qua mail trung tâm: daotao@polygon.vn

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

20-03-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

22-03-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Lớp nghỉ

 

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2019

Thiết kế giao diện web (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 20h bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

25-03-2019

Thiết kế giao diện web (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

20-03-2019

Thiết kế giao diện web (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-03-2019

Nghỉ

THỨ SÁU

22-03-2019

Portfolio (1)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-03-2019

Thiết kế giao diện web (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.