Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 30/03/2019 - 13:26:07
Tuần 83 - 84

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Lớp nghỉ kết thúc khóa chờ lịch gặp giảng viên  hướng dẫn tốt nghiệp

 

THỨ HAI

08-04-2019

Lớp nghỉ kết thúc khóa chờ lịch gặp giảng viên  hướng dẫn tốt nghiệp

 

THỨ TƯ

03-04-2019

 

THỨ TƯ

10-04-2019

 

THỨ SÁU

05-04-2019

 

 

THỨ SÁU

12-04-2019

 

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Thiết kế giao diện web (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

Thiết kế giao diện web (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Thiết kế giao diện web (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Thiết kế giao diện web (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Thiết kế giao diện web (10)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Portfolio (2)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.