Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 12/04/2019 - 12:00:46
Tuần 85 - 86

  Lớp GD36-A ( Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

THỨ HAI

22-04-2019

Theo dõi lịch Hướng dẫn tốt nghiệp  của nhóm  đã  đăng ký.

 

THỨ BA

17-04-2019

Theo dõi lịch Hướng dẫn tốt nghiệp  của nhóm  đã đăng ký.

 

THỨ TƯ

24-04-2019

 

THỨ SÁU

19-04-2019

 

THỨ SÁU

26-04-2019

 

 

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

22-04-2019

 Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-04-2019

Thiết kế giao diện web (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-04-2019

Thiết kế giao diện web (14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Portfolio (3)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-04-2019

Portfolio (4)

GV: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.