Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 14:49:54
HDTN Tuần 5,6,7 & 8

Hướng dẫn TN - Tuần 5,6,7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

1

LêThị Bích Loan

Thứ Ba

21/05/2019

CL 6

GD36B nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Năm

23/05/2019

CL 6

Thứ Ba

28/05/2019

CL 6

Thứ Năm

30/05/2019

CL 6

Thứ Ba

04/06/2019

CL 6

Thứ Năm

06/06/2019

CL 6

Thứ Ba

11/06/2019

CL 6

Thứ Năm

13/06/2019

CL 6

2

TrầnThanhHùng

Thứ Ba

21/05/2019

CL 8

GD36B nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Năm

23/05/2019

CL 8

 

Thứ Năm

30/05/2019

CL 8

 

Thứ Năm

06/06/2019

CL 8

 

Thứ Năm

13/06/2019

CL 8

                                                                                                             
Lưu ýThời gian duyệt bài tốt nghiệp lần 2 ở tuần thứ 9.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.