Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 26/04/2019 - 14:34:15
Tuần 88

   Lớp GD36-A ( Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

10-05-2019

Theo dõi lịch Hướng dẫn tốt nghiệp  của nhóm đăng ký.

 

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-05-2019

 Portfolio (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

 CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

08-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

10-05-2019

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.