Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Hai, 28/01/2019 - 12:08:18
Tuần 77 - 78

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Tạp chí (1)

GV: Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ HAI

25-02-2019

Tạp chí (3)

GV: Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

20-02-2019

Tạp chí (2)

GV: Trần Thanh Hùng

Nộp bài Website cho TT trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

27-02-2019

Tạp chí (4)

GV: Trần Thanh Hùng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Portfolio (1)

GV: ThS.Lê Thị Bích Loan

 CL4, Lầu 9

  

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2019

Tạp chí (1)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

 

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-02-2019

Nghỉ

THỨ TƯ

20-02-2019

Tạp chí (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite Lịch thiệp cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

27-02-2019

Tạp chí (4)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

22-02-2019

 

Tạp chí (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-03-2019

Tạp chí (5)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.