Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Ba, 13/05/2014 - 13:50:23
Tuần 79 & 80

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-05-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BA

19-05-2014

 

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

14-05-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ NĂM

21-05-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ BẢY

16-05-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BẢY

23-05-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.