Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 06/12/2013 - 10:41:40
Tuần 60 & 61

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-12-2013

Thiết kế Brochure (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

16-12-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

GV: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

THỨ TƯ

11-12-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

18-12-2013

Thiết kế Brochure (2)

GV: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ SÁU

13-12-2013

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ SÁU

20-12-2013

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-12-2013

Thiết kế Brochure (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

16-12-2013

Thiết kế Brochure (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

11-12-2013

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL13

 

THỨ TƯ

18-12-2013

Thiết kế Brochure (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

13-12-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

20-12-2013

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-12-2013

Thiết kế Bao Bì(3)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ BA

17-12-2013

Thiết kế Bao Bì(5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

THỨ NĂM

12-12-2013

Thiết kế Bao Bì(4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ NĂM

19-12-2013

Thiết kế Bao Bì(6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

THỨ BẢY

14-12-2013

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ BẢY

21-12-2013

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-12-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

THỨ BA

17-12-2013

 Thiết kế Brochure(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem nhữ trễ hạn.

THỨ NĂM

12-12-2013

 Thiết kế Brochure(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ NĂM

19-12-2013

 Thiết kế Brochure(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ BẢY

14-12-2013

 Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem nhữ trễ hạn.

 

THỨ BẢY

21-12-2013

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.