Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Ba, 21/01/2014 - 09:25:15
Tuần 67 & 68

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-02-2014

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

17-02-2014

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

12-02-2014

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ TƯ

19-02-2014

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

14-02-2014

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ SÁU

21-02-2014

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-02-2014

Thiết kế giao diện Web (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

17-02-2014

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

THỨ TƯ

12-02-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL12

 

THỨ TƯ

19-02-2014

Thiết kế giao diện Web (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

14-02-2014

Thiết kế Bao Bì (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ SÁU

21-02-2014

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-02-2014

Lớp nghỉ

 Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

18-02-2014

Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Nguyễn Long

CL12

THỨ NĂM

13-02-2014

Thiết kế giao diện Web(1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ NĂM

20-02-2014

Thiết kế giao diện Web(2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BẢY

15-02-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ BẢY

22-02-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-02-2014

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

18-02-2014

Thiết kế Portfolio(1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

THỨ NĂM

13-02-2014

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ NĂM

20-02-2014

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

THỨ BẢY

15-02-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(6)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ BẢY

22-02-2014

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài TK lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.