Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 20/12/2013 - 10:44:37
Tuần 62 & 63

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-12-2013

Thiết kế Brochure (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

30-12-2013

Thiết kế Brochure (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

25-12-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

01-01-2014

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

27-12-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ SÁU

03-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 Nộp Bài Copywrite Cho Thường Trực Trung Tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-12-2013

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

30-12-2013

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

25-12-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

 Nộp Bài TK Brochure Cho Thường Trực Trung Tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

01-01-2014

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

27-12-2013

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

03-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-12-2013

Thiết kế Bao Bì(7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ BA

31-12-2013

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

26-12-2013

Thiết kế Bao Bì(8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ NĂM

02-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Nguyễn Long

 Nộp Bài TK Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ BẢY

28-12-2013

Thiết kế Brochure(1)

Gv: Nguyễn Long

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BẢY

04-01-2014

Thiết kế Brochure(2)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-12-2013

 Thiết kế Brochure(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ BA

31-12-2013

 Thiết kế Tạp Chí(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ NĂM

26-12-2013

 Thiết kế Brochure(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ NĂM

02-01-2014

 Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp Bài TK Brochure Cho Thường Trực Trung Tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem nhữ trễ hạn.

THỨ BẢY

28-12-2013

 Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ BẢY

04-01-2014

 Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.