Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 21/02/2014 - 14:51:25
Tuần 69 & 70

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-02-2014

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ HAI

03-03-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26-02-2014

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

05-03-2014

Thiết kế Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

28-02-2014

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ SÁU

07-03-2014

Thiết kế Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-02-2014

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ HAI

03-03-2014

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

THỨ TƯ

26-02-2014

Thiết kế giao diện Web (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

05-03-2014

Thiết kế giao diện Web (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

28-02-2014

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ SÁU

07-03-2014

Thiết kế giao diện Web (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25-02-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

04-03-2014

Thiết kế giao diện Web(4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ NĂM

27-02-2014

Thiết kế giao diện Web(3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ NĂM

06-03-2014

Thiết kế giao diện Web(5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BẢY

01-03-2014

Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ BẢY

08-03-2014

Thiết kế giao diện Web(6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25-02-2014

Thiết kế Portfolio(2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

 

THỨ BA

04-03-2014

Thiết kế Portfolio(3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

THỨ NĂM

27-02-2014

 Thiết kế Website(1)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ NĂM

06-03-2014

 Thiết kế Website(3)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ BẢY

01-03-2014

 Thiết kế Website(2)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BẢY

08-03-2014

 Thiết kế Website(4)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.