Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 21/03/2014 - 11:00:01
Tuần 73 & 74

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-03-2014

Thiết kế Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

31-03-2014

Thiết kế Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

26-03-2014

Thiết kế Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

02-04-2014

Thiết kế Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

28-03-2014

Thiết kế Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

04-04-2014

Thiết kế Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-03-2014

Thiết kế giao diện Web (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

31-03-2014

Thiết kế giao diện Web (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

26-03-2014

Thiết kế giao diện Web (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

02-04-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28-03-2014

Thiết kế giao diện Web (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

04-04-2014

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25-03-2014

Cúp điện

 

 

THỨ BA

01-04-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL12

THỨ NĂM

27-03-2014

Thiết kế giao diện Web(11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ NĂM

03-04-2014

Thiết kế giao diện Web(13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BẢY

29-03-2014

Thiết kế giao diện Web(12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BẢY

05-04-2014

Thiết kế giao diện Web(14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

25-03-2014

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

01-04-2014

Thiết kế Website(12)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ NĂM

27-03-2014

Thiết kế Website(10)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ NĂM

03-04-2014

Thiết kế Website(13)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ BẢY

29-03-2014

Thiết kế Website(11)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ BẢY

05-04-2014

Thiết kế Website(14)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.