Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 03/01/2014 - 15:44:34
Tuần 64, 65 & 66

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-01-2014

Thiết kế Brochure (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

13-01-2014

Thiết kế Brochure (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

08-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

15-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài tk lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

10-01-2014

Thiết kế Brochure (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

17-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ HAI

20-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài tk brochure cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

22-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

24-01-2014

Nghỉ tết

 

 

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

13-01-2014

Thiết kế Bao Bì (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

THỨ TƯ

08-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

15-01-2014

Thiết kế Bao Bì (2)

GV: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

THỨ SÁU

10-01-2014

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

17-01-2014

Lớp nghỉ

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ HAI

20-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

 Nộp bài tk tạp chí cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

22-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ SÁU

24-01-2014

Nghỉ tết

 

 

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-01-2014

Thiết kế Brochure(3)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ BA

14-01-2014

Thiết kế Brochure(5)

Gv: Nguyễn Long

CL12

THỨ NĂM

09-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(2)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ NĂM

16-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Nguyễn Long

CL12

THỨ BẢY

11-01-2014

Thiết kế Brochure(4)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ BẢY

18-01-2014

Thiết kế Brochure(6)

Gv: Nguyễn Long

CL12

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ BA

21-01-2014

Thiết kế Brochure(7)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ NĂM

23-01-2014

Nghỉ tết

 

 

THỨ BẢY

25-01-2014

Nghỉ tết

 

 

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ BA

14-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

THỨ NĂM

09-01-2014

 Thiết kế Tạp Chí(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ NĂM

16-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ BẢY

11-01-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ BẢY

18-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ BA

21-01-2014

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ NĂM

23-01-2014

Nghỉ tết

 

 

THỨ BẢY

25-01-2014

Nghỉ tết

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.