Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 30/05/2014 - 14:16:22
HDTN Tuần 4,5 & 6
Lưu ý: Thời gian duyệt bài tốt nghiệp lần 2 ở tuần thứ 7.

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 4

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

1

GV  Lê Thị Bích Loan

Thứ Ba

03/06/2014

CL 3

Thứ Năm

05/06/2014

CL 3

Thứ Ba

10/06/2014

CL 3

Thứ Năm

12/06/2014

CL 3

Thứ Ba

17/06/2014

CL 3

Thứ Năm

19/06/2014

CL 3

 

2

GV Đỗ Văn Dũng

Thứ Ba

03/06/2014

CL 4

Thứ Năm

05/06/2014

CL 4

Thứ Ba

10/06/2014

CL 4

Thứ Năm

12/06/2014

CL 4

Thứ Ba

17/06/2014

CL 4

Thứ Năm

19/06/2014

CL 4

 

3

GV Trần Thanh Hùng

Thứ Ba

03/06/2014

CL 5

Thứ Năm

05/06/2014

CL 5

Thứ Ba

10/06/2014

CL 5

Nhóm Nghỉ

Thứ Ba

17/06/2014

CL 5

Thứ Năm

19/06/2014

CL 5

Thứ Ba

24/06/2014

CL 5

4

GV Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

03/06/2014

CL 6

Thứ Năm

05/06/2014

CL 6

Thứ Ba

10/06/2014

CL 6

Thứ Năm

12/06/2014

CL 6

Thứ Ba

17/06/2014

CL 6

Thứ Năm

19/06/2014

CL 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.