Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 04/04/2014 - 10:43:20
Tuần 75 & 76

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-04-2014

Thiết kế Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

14-04-2014

Thiết kế Website (18)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BA

08-04-2014

Thiết kế Website (16)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

16-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

THỨ SÁU

11-04-2014

Thiết kế Website (17)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

18-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

Thứ Hai

07-04-2014

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Cl12

 

Thứ Hai

14-04-2014

Lớp nghỉ

Thứ Tư

09-04-2014

Nghỉ Lễ

 

 

Thứ Tư

16-04-2014

Lớp nghỉ

Thứ Sáu

11-04-2014

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Cl12

 

Thứ Sáu

18-04-2014

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Cl12 

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

08-04-2014

Lớp Nghỉ

 

THỨ BA

15-04-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL12

THỨ NĂM

10-04-2014

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ NĂM

17-04-2014

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

THỨ BẢY

12-04-2014

Thiết kế giao diện Web(15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BẢY

19-04-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

08-04-2014

 Thiết kế Website(15)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ BA

15-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

THỨ NĂM

10-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

 

THỨ NĂM

17-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

THỨ BẢY

12-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

 

THỨ BẢY

19-04-2014

Thực Hiện Đồ ÁnTN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.