Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 07/03/2014 - 15:38:21
Tuần 71 & 72

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-03-2014

Thiết kế Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

17-03-2014

Thiết kế Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

12-03-2014

Thiết kế Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

19-03-2014

Thiết kế Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

14-03-2014

Thiết kế Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

21-03-2014

Thiết kế Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-03-2014

Thiết kế giao diện Web (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài tk Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

17-03-2014

Thiết kế giao diện Web (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

12-03-2014

Thiết kế giao diện Web (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài tk Lịch - Thiệp cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

19-03-2014

Thiết kế giao diện Web (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

14-03-2014

Thiết kế giao diện Web (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

21-03-2014

Thiết kế giao diện Web (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-03-2014

Thiết kế Tạp Chí(7)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ BA

18-03-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

 Nộp bài tk Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

13-03-2014

Thiết kế giao diện Web(7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ NĂM

20-03-2014

Thiết kế giao diện Web(9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BẢY

15-03-2014

Thiết kế giao diện Web(8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BẢY

22-03-2014

Thiết kế giao diện Web(10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-03-2014

Thiết kế Portfolio(4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

 

THỨ BA

18-03-2014

Thiết kế Website(7)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

13-03-2014

 Thiết kế Website(5)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ NĂM

20-03-2014

 Thiết kế Website(8)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ BẢY

15-03-2014

 Thiết kế Website(6)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ BẢY

22-03-2014

 Thiết kế Website(9)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.