Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Năm, 17/04/2014 - 14:27:09
Tuần 77 & 78

Lớp GD22-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

28-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

23-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

30-04-2014

Nghỉ Lễ

 

THỨ SÁU

25-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

02-05-2014

Nghỉ Lễ

 

 

Lớp GD22-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

28-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

23-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

30-04-2014

Nghỉ Lễ

 

THỨ SÁU

25-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

Nộp bài TK Portfolio cho thường trực trung tâm

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

02-05-2014

Nghỉ Lễ

 

 

Lớp GD22-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-04-2014

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ BA

29-04-2014

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài TK Lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

24-04-2014

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ NĂM

01-05-2014

Nghỉ Lễ

 

THỨ BẢY

26-04-2014

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BẢY

03-05-2014

Nghỉ Lễ

 

 

Lớp GD22-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-04-2014

Thực hiện ĐÁ TN

 

 

THỨ BA

29-04-2014

Thực hiện ĐÁ TN

 

THỨ NĂM

24-04-2014

Thực hiện ĐÁ TN

 

 

THỨ NĂM

01-05-2014

Nghỉ Lễ

 

THỨ BẢY

26-04-2014

Thực hiện ĐÁ TN

 

 

THỨ BẢY

03-05-2014

Nghỉ Lễ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.