Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 14/09/2013 - 09:41:37
Tuần 83 & 84

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ HAI

23-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ TƯ

18-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ TƯ

25-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ SÁU

20-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ SÁU

27-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ HAI

23-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ TƯ

18-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ TƯ

25-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ SÁU

20-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ SÁU

27-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

17-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 Nộp bài TK Giao diện web cho thường trực trung tâm

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

24-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ NĂM

19-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ NĂM

26-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ BẢY

21-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ BẢY

28-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.