Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 07/06/2013 - 14:24:39
Tuần 71 & 72

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ HAI

17-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ TƯ

12-06-2013

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ TƯ

19-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ SÁU

14-06-2013

Kỹ thuật in (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

21-06-2013

Kỹ thuật in (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ HAI

17-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ TƯ

12-06-2013

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ TƯ

19-06-2013

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ SÁU

14-06-2013

Kỹ thuật in (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

21-06-2013

Kỹ thuật in (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-06-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

18-06-2013

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ NĂM

13-06-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

20-06-2013

Portfolio (2)

GV: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ BẢY

15-06-2013

Thiết kế Website(2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp Bài Copywrite Cho Thường Trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BẢY

22-06-2013

Lớp ngh

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.