Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 30/08/2013 - 11:01:12
Tuần 81 & 82

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-09-2013

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

09-09-2013

Thiết kế Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

04-09-2013

Thiết kế Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

11-09-2013

Thực hiện đồ án TN

NỘP BÀI TKWEB CHO THƯỜNG TRỰC TRUNG TÂM

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn. 

THỨ SÁU

06-09-2013

Thiết kế Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

13-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-09-2013

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

09-09-2013

Thiết kế Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

04-09-2013

Thiết kế Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

11-09-2013

Thực hiện đồ án TN

NỘP BÀI TKWEB CHO THƯỜNG TRỰC TRUNG TÂM

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.  

THỨ SÁU

06-09-2013

Thiết kế Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

13-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

03-09-2013

Thiết kế Website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

THỨ BA

10-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ NĂM

05-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ NĂM

12-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ BẢY

07-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ BẢY

14-09-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.