Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 05/10/2013 - 09:10:57
TKB HDTN Tuần 4,5 & 6

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 4

TUẦN 5

TUẦN 6

1

GV  Lê Thị Bích Loan

Thứ Ba

08/10/2013

CL 5

Thứ Bảy

12/10/2013

CL 9

Thứ Ba

Nhóm Nghỉ

Thứ Bảy

19/10/2013

CL9

Thứ Ba

22/10/2013

CL 7

Thứ Bảy

26/10/2013

CL9

2

GV Đỗ Văn Dũng

Thứ Tư

09/10/2013

CL 9

Thứ Bảy

12/10/2013

CL 5

Thứ Ba

15/10/2013

CL 5

Thứ Bảy

19/10/2013

CL 5

Thứ Ba

22/10/2013

CL 5

Thứ Bảy

26/10/2013

CL 5

3

GV Bạch Huyền Linh

Thứ Ba

08/10/2013

CL 5

Thứ Năm

10/10/2013

CL 9

Thứ Ba

15/10/2013

CL 5

Thứ Năm

17/10/2013

CL 9

Thứ Ba

22/10/2013

CL 5

Thứ Năm

24/10/2013

CL 9

 

 

      

Lưu ý: Thời gian duyệt bài tốt nghiệp lần 2 ở tuần thứ 7

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.