Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 24/05/2013 - 13:42:58
Tuần 69 & 70

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

03-06-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

29-05-2013

Thiết kế Tạp chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp Bài TK Poster Cho Thường Trực Trung Tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

05-06-2013

Kỹ thuật in (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

THỨ SÁU

31-05-2013

Kỹ thuật in (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

07-06-2013

Kỹ thuật in (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL7

 

THỨ HAI

03-06-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL7

THỨ TƯ

29-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ TƯ

05-06-2013

Kỹ thuật in (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

THỨ SÁU

31-05-2013

Kỹ thuật in (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

07-06-2013

Kỹ thuật in (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

28-05-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

 

THỨ BA

04-06-2013

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ NĂM

30-05-2013

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ NĂM

06-06-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ BẢY

01-06-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

 

THỨ BẢY

08-06-2013

Thiết kế Website(1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 Nộp Bài TK Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL9

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.