Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 10/05/2013 - 13:23:20
Tuần 67 & 68

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2013

Thiết kế Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

 

THỨ HAI

20-05-2013

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

THỨ TƯ

15-05-2013

Thiết kế Tạp chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

22-05-2013

Thiết kế Tạp chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ SÁU

17-05-2013

Thiết kế Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

 

THỨ SÁU

24-05-2013

Kỹ thuật in (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ HAI

20-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ TƯ

15-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

22-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ SÁU

17-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 Nộp Bài Tk Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL5

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

 

THỨ SÁU

24-05-2013

Kỹ thuật in (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

14-05-2013

Thiết kế Bao Bì (2)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

 Nộp Bài Tk Magazine Cho Thường Trực Trung Tâm

CL7

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

 

THỨ BA

21-05-2013

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7

THỨ NĂM

16-05-2013

Thiết kế Bao Bì (3)

GV: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

 Nộp Bài Tk Lịch – Thiệp Cho Thường Trực Trung Tâm

CL7

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

 

THỨ NĂM

23-05-2013

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL7

THỨ BẢY

18-05-2013

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7

 

THỨ BẢY

25-05-2013

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.