Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 25/04/2013 - 15:10:49
Tuần 65 & 66

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-04-2013

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

 

 

THỨ HAI

06-05-2013

Thiết kế Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

THỨ TƯ

01-05-2013

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

 

 

THỨ TƯ

08-05-2013

Thiết kế Tạp chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

03-05-2013

Thiết kế Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

 

THỨ SÁU

10-05-2013

Thiết kế Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-04-2013

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

 

 

THỨ HAI

06-05-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL1

THỨ TƯ

01-05-2013

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

 

 

THỨ TƯ

08-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp Bài TK Brochure Cho Thường Trực Trung Tâm

CL8

Quá 20h30Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

THỨ SÁU

03-05-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

10-05-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL1

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-04-2013

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

 

 

THỨ BA

07-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL7

THỨ NĂM

02-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ NĂM

09-05-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL7

THỨ BẢY

04-05-2013

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL7

 

THỨ BẢY

11-05-2013

Thiết kế Bao Bì (1)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.