Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 03/08/2013 - 08:39:05
Tuần 77 & 78

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-08-2013

Thiết kế Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

12-08-2013

Thiết kế Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

07-08-2013

Thiết kế Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

14-08-2013

Thiết kế Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

09-08-2013

Thiết kế Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

16-08-2013

Thiết kế Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-08-2013

Thiết kế Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

12-08-2013

Thiết kế Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

07-08-2013

Thiết kế Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

14-08-2013

Thiết kế Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

09-08-2013

Thiết kế Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

16-08-2013

Thiết kế Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-08-2013

Thiết kế Website(10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

THỨ BA

13-08-2013

Thiết kế Website(11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

08-08-2013

LỚP NGHỈ

 

THỨ NĂM

15-08-2013

Thiết kế Website(12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ BẢY

10-08-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

17-08-2013

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.