Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Năm, 18/07/2013 - 09:21:34
Tuần 75 & 76

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-07-2013

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

 

THỨ HAI

29-07-2013

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ TƯ

24-07-2013

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL15

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

31-07-2013

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ SÁU

26-07-2013

Kỹ thuật in (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

02-08-2013

Lớp nghỉ

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-07-2013

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

 

THỨ HAI

29-07-2013

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ TƯ

24-07-2013

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL15

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

 

THỨ TƯ

31-07-2013

Portfolio (4)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ SÁU

26-07-2013

Kỹ thuật in (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

THỨ SÁU

02-08-2013

Lớp nghỉ

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

23-07-2013

Thiết kế Website(6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 Nộp bài TK portfolio cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

30-07-2013

Thiết kế Website(8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

25-07-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

01-08-2013

Lớp Nghỉ

 

THỨ BẢY

27-07-2013

Thiết kế Website(7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

THỨ BẢY

03-08-2013

Thiết kế Website(9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.