Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 16/08/2013 - 10:02:09
Tuần 79 & 80

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-08-2013

Thiết kế Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

26-08-2013

Thiết kế Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

21-08-2013

Thiết kế Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

28-08-2013

Thiết kế Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

23-08-2013

Thiết kế Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

30-08-2013

Thiết kế Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-08-2013

Thiết kế Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ HAI

26-08-2013

Thiết kế Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

21-08-2013

Thiết kế Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

28-08-2013

Thiết kế Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

23-08-2013

Thiết kế Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

30-08-2013

Thiết kế Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

20-08-2013

Thiết kế Website(12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

THỨ BA

27-08-2013

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

22-08-2013

Thiết kế Website(13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

THỨ NĂM

29-08-2013

Thiết kế Website(14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

 CL5

THỨ BẢY

24-08-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

31-08-2013

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.