Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 21/06/2013 - 13:43:09
Tuần 73 & 74

Lớp GD20-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

15-07-2013

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

THỨ TƯ

10-07-2013

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp Bài Tk Tạp Chí Cho Thường Trực Trung Tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

17-07-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

THỨ SÁU

12-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

19-07-2013

Kỹ thuật in (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

15-07-2013

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

THỨ TƯ

10-07-2013

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài TK tạp chí cho thường trực trung tâm

 Nộp bài TK lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

17-07-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL15

THỨ SÁU

12-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

19-07-2013

Kỹ thuật in (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL12

 

Lớp GD20-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-07-2013

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ BA

16-07-2013

Portfolio (4)

GV: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5 

THỨ NĂM

11-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

18-07-2013

Thiết kế Website(4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ BẢY

13-07-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

20-07-2013

Thiết kế Website(5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.