Hôm nay, Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 31/12/2015 - 09:46:39
Tuần 9 - 10

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-01-2016

Nguyên Lý Màu sắc (6)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BA

12-01-2016

Nguyên Lý Màu sắc (8)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

07-01-2016

Nguyên Lý Màu sắc (7)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

14-01-2016

Photoshop CS5 (4)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

THỨ BẢY

09-01-2016

Photoshop CS5 (3)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

THỨ BẢY

16-01-2016

Photoshop CS5 (5)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.