Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 26/02/2016 - 14:33:44
Tuần 11 - 12

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-03-2016

Photoshop CS5 (17)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

THỨ BA

08-03-2016

Nguyên Lý TK Web (1)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

03-03-2016

Photoshop CS5 (18)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

THỨ NĂM

10-03-2016

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

07-03-2016

Thi hết môn Photoshop

CL4

 

THỨ BẢY

12-03-2016

Nguyên Lý TK Web (2)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.