Hôm nay, Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 05/05/2016 - 14:33:42
Tuần 25 - 26

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-05-2016

TK Giao diên Website(1)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BA

17-05-2016

TK Giao diên Website(3)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

12-05-2016

TK Giao diên Website(2)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

19-05-2016

TK Giao diên Website(4)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ BẢY

14-05-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

21-05-2016

TK Giao diên Website(5)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.