Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 24/03/2016 - 14:08:10
Tuần 19 - 20

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-03-2016

TK Website Tĩnh (3)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BA

05-04-2016

TK Website Tĩnh (5)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

31-03-2016

TK Website Tĩnh (4)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

07-04-2016

TK Website Tĩnh (6)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ BẢY

02-04-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

09-04-2016

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.