Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 17/06/2016 - 11:01:38
Tuần 31 - 32

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-06-2016

Thiết kế ảnh động (9)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL11

 

THỨ HaI

27-06-2016

Thiết kế ảnh động (12)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

THỨ TƯ

22-06-2016

Thiết kế ảnh động (10)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL11

 

THỨ BA

28-06-2016

Thực hiện Đồ Án (1)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

24-06-2016

Thiết kế ảnh động (11)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL11

 

THỨ NĂM

30-06-2016

Thực hiện Đồ Án (2)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.