Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 20/05/2016 - 14:51:20
Tuần 27 - 28

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-05-2016

TK Giao diên Website(6)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BA

31-05-2016

Thiết kế ảnh động(1)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

THỨ NĂM

26-05-2016

TK Giao diên Website(7)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Web Tĩnh cho thường trực Trung Tâm

CL4

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ NĂM

02-06-2016

Thiết kế ảnh động(2)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

THỨ BẢY

28-05-2016

TK Giao diên Website(8)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BẢY

04-06-2016

Cúp điện

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.