Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 28/01/2016 - 14:22:27
Tuần 13 - 14

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-02-2016

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ BA

23-02-2016

Photoshop CS5 (14)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

THỨ NĂM

18-02-2016

Photoshop CS5 (12)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

THỨ NĂM

25-02-2016

Photoshop CS5 (15)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

THỨ BẢY

20-01-2016

Photoshop CS5 (13)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

THỨ BẢY

27-02-2016

Photoshop CS5 (16)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.