Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 01/07/2016 - 11:11:28
Tuần 33 - 34

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-07-2016

Nhóm nghỉ

 

THỨ BA

26-07-2016

Thực hiện Đồ Án (4)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

21-07-2016

Thực hiện Đồ Án (3)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

28-07-2016

Thực hiện Đồ Án (5)

Gv: Ths. Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ BẢY

23-07-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

30-07-2016

 Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.