Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 03/06/2016 - 09:31:25
Tuần 29 - 30

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-06-2016

Thiết kế ảnh động (3)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

 

THỨ Hai

13-06-2016

Thiết kế ảnh động (6)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

THỨ NĂM

09-06-2016

Thiết kế ảnh động (4)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

 

THỨ TƯ

15-06-2016

Thiết kế ảnh động (7)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

THỨ BẢY

11-06-2016

Thiết kế ảnh động (5)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

 

THỨ SáU

17-06-2016

Thiết kế ảnh động (8)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.