Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 07/04/2016 - 14:20:36
Tuần 19 - 20

Lớp WD01-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-04-2016

TK Website Tĩnh (7)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ BA

19-04-2016

TK Website Tĩnh (9)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ NĂM

14-04-2016

TK Website Tĩnh (8)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

21-04-2016

TK Website Tĩnh (10)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ BẢY

16-04-2016

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ BẢY

23-04-2016

TK Website Tĩnh (11)

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.