Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:52:55
Tuần 75 - 76

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

27-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

22-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

Nộp bài TK GD Website cho thường trực trung tâm

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

24-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

TK Giao diện Website (12)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

27-03-2017

TK Giao diện Website (15)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ TƯ

22-03-2017

TK Giao diện Website (13)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

24-03-2017

TK Giao diện Website (14)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.