Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Hai, 16/01/2017 - 09:55:50
Tuần 69 - 70

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

TK Giao diện Website (1)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL5

 

THỨ HAI

13-02-2017

TK Giao diện Website (4)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL5

THỨ TƯ

08-02-2017

TK Giao diện Website (2)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL5

 

THỨ TƯ

15-02-2017

TK Giao diện Website (5)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL5

THỨ SÁU

10-02-2017

TK Giao diện Website (3)

Gv: Bạch Huyền Linh

Nộp bài TK Portfolio & Copywrite cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

17-02-2017

TK Giao diện Website (6)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL5

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

TK Giao diện Website (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

13-02-2017

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

08-02-2017

TK Giao diện Website (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ TƯ

15-02-2017

TK Giao diện Website (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ SÁU

10-02-2017

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Portfolio & Lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.