Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Năm, 02/03/2017 - 16:03:56
Tuần 73 - 74

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

13-03-2017

TK Giao diện Website (15)

Gv: Bạch Huyền Linh


CL6 

THỨ TƯ

08-03-2017

TK Giao diện Website (13)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

THỨ TƯ

15-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

10-03-2017

TK Giao diện Website (14)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

THỨ SÁU

17-03-2017

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-03-2017

Lớp nghỉ

CL8

 

THỨ HAI

13-03-2017

TK Giao diện Website (10)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ TƯ

08-03-2017

TK Giao diện Website (8)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ TƯ

15-03-2017

TK Giao diện Website (11)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ SÁU

10-03-2017

TK Giao diện Website (9)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ SÁU

17-03-2017

TK Giao diện Website (12)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.