Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Sáu, 02/12/2016 - 10:28:16
Tuần 62 - 63

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ HAI

12-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ TƯ

07-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ TƯ

14-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ SÁU

09-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ SÁU

16-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2016

Thiết kế Poster (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

12-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

07-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

14-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

09-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

16-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK poster cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.