Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Tư, 19/10/2016 - 14:04:31
Tuần 56 - 57

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2016

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ HAI

31-10-2016

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL14

THỨ TƯ

26-10-2016

Thiết kế Brochure & catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài Poster cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

02-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

28-10-2016

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ SÁU

04-11-2016

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL14

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2016

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài CIP cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

31-10-2016

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

THỨ TƯ

26-10-2016

Lớp nghỉ

CL8

 

THỨ TƯ

02-11-2016

Thiết kế Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

THỨ SÁU

28-10-2016

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ SÁU

04-11-2016

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.